Lastovo kroz povijest

  • 7. i 8. st. - otok naseljavaju Slaveni i Neretljani
  • 11. i 12. st. – otok je pod Zahumljem
  • kraj 12. st. – vladavina ugarsko-hrvatskih kraljeva
  • 1252. g. ulazi u sastav Dubrovačke Republike, koja mu 1310. g. odobrava komunalnu autonomiju i statut.
  • 19. st. – Francuzi stižu na vlast, pa Englezi
  • do 1918 – otok je pod Austrijom
  • do 1943. Lastovo je pod Italijom
  • od 1945 Lastovo je vojna baza i nastupa zabrana dolaska stranim gostima
  • proglašenjem Republike Hrvatske Lastovo se razvija turistički

Ime Lastovo kroz povijest

  • 4. st p.n.e – Ladesta i Ladeston
  • Ladestanos – grčki naziv
  • Augusta insula (carski otok) – Rimljani
  • Augusta, Lagusta i Lagosta – srednji vijek
  • Lastovo - romanski oblik Lasta uz slavenski sufiks – ovo

Knežev dvor (Palac), rezidencija dubrovačkog kneza, nalazi se u mjestu Lastovo.